Knee Pain

כאבי ברכיים הם הרבה פעמים תוצאה של ליקוי בכיוון תנועת הברכיים ביחס לשאר המבנה: תנועת הברך (אחד המפרקים המורכבים יותר בגוף) אמורה להתנהל בעקרה לאורך המישור החוצה של הרגליים. כאשר הברכיים נעות בסטייה פנימה או החוצה (בד"כ פנימה אבל במקרים של רגליי  0 אז החוצה) נוצר לחץ מוגבר על על הברך ובעקר בצד הפנימי שלה מכיוון שאין בזמן תנועת הברך קדימה (בהליכה) שום דבר מתחת לברך - כף הרגל לא נמצאת שם כי הברך סטטה פנימה. כשאין תמיכה לברך שרירי הגב מחזיקים חזק כדי להקטין את הלחץ על הברך אך לבסוף או שבעיית הגב התחתון מתפתחת קודם או שבעיית הברך מקדימה תלוי ברמת הרגישות של כל אזור. לכן שוב הטיפול הנכון בברך הוא ארגון המבנה של הרגל כולה לתנועה נכונה וגם זה עלול לדרוש טיפול כללי של כלל המערכת שכן אי אפשר להפריד את הרגל מהאגן או את האגן מהגב וכולי. 

Back to Top