June 2021

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30
31
1
2
3
4
5
 
 
הכשרת מטפלים באינטגרציה מבנית מודול 1

הכשרת מטפלים באינטגרציה מבנית מודול 1

עבודה על צומת צוואר כתף – בשכיבה על הצד
השיעור ממחיש את צורת העבודה ביחד! כיצד בונים את הלחץ הנכון שיוצר חום, ומתאמים את תנועת הכתף קדימה לפתיחת ההידבקויות שהלחץ המיס.
הדגש הוא על העבודה ביחד! על הכוונת תשומת הלב של המטופל יחד עם זו של המטפל לנקודת הלחץ. ולחום המתהווה. הבחנה מדויקת כמה אפשר להתקדם כדי לפתוח מבלי להפעיל כוח עודף ששוב מכווץ ולא פותח!
השוואה בין הצדדים לפני תחילת העבודה, אחרי צד אחד ואחרי שני צדדים.

תרגיל איזון חגורת הכתפיים!
נעשה את התרגיל לפני הלימוד כחלק מתרגילי החימום, ואח"כ בסוף היום – נשים לב אם יש הבדל בתחושה וביכולת.

המיקום: 

שריגים ליאון

מחיר : 

750 ש"ח.

שריגים ליאון

 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
הכשרת מטפלים באינטגרציה מבנית מודול 1

הכשרת מטפלים באינטגרציה מבנית מודול 1

עבודה על צומת צוואר כתף – בשכיבה על הצד
השיעור ממחיש את צורת העבודה ביחד! כיצד בונים את הלחץ הנכון שיוצר חום, ומתאמים את תנועת הכתף קדימה לפתיחת ההידבקויות שהלחץ המיס.
הדגש הוא על העבודה ביחד! על הכוונת תשומת הלב של המטופל יחד עם זו של המטפל לנקודת הלחץ. ולחום המתהווה. הבחנה מדויקת כמה אפשר להתקדם כדי לפתוח מבלי להפעיל כוח עודף ששוב מכווץ ולא פותח!
השוואה בין הצדדים לפני תחילת העבודה, אחרי צד אחד ואחרי שני צדדים.

תרגיל איזון חגורת הכתפיים!
נעשה את התרגיל לפני הלימוד כחלק מתרגילי החימום, ואח"כ בסוף היום – נשים לב אם יש הבדל בתחושה וביכולת.

המיקום: 

שריגים ליאון

מחיר : 

750 ש"ח.

שריגים ליאון

 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
הכשרת מטפלים באינטגרציה מבנית מודול 1

הכשרת מטפלים באינטגרציה מבנית מודול 1

עבודה על צומת צוואר כתף – בשכיבה על הצד
השיעור ממחיש את צורת העבודה ביחד! כיצד בונים את הלחץ הנכון שיוצר חום, ומתאמים את תנועת הכתף קדימה לפתיחת ההידבקויות שהלחץ המיס.
הדגש הוא על העבודה ביחד! על הכוונת תשומת הלב של המטופל יחד עם זו של המטפל לנקודת הלחץ. ולחום המתהווה. הבחנה מדויקת כמה אפשר להתקדם כדי לפתוח מבלי להפעיל כוח עודף ששוב מכווץ ולא פותח!
השוואה בין הצדדים לפני תחילת העבודה, אחרי צד אחד ואחרי שני צדדים.

תרגיל איזון חגורת הכתפיים!
נעשה את התרגיל לפני הלימוד כחלק מתרגילי החימום, ואח"כ בסוף היום – נשים לב אם יש הבדל בתחושה וביכולת.

המיקום: 

שריגים ליאון

מחיר : 

750 ש"ח.

שריגים ליאון

 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
Back to Top