April 2021

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
קורס טרייגר למטפלים Level 1 אפריל מאי 2021

קורס טרייגר למטפלים Level 1 אפריל מאי 2021

קורס טרייגר למטפלים חבילה ייחודית: שילוב 2 הרמות הראשונות כולל עבודות השדה. רמה ראשונה .

תאריכים: 
Tuesday, April 13, 2021 - 16:00 to 22:00
Tuesday, April 20, 2021 - 16:00 to 22:00
Tuesday, April 27, 2021 - 16:00 to 22:00
Tuesday, May 4, 2021 - 16:00 to 22:00
Tuesday, May 11, 2021 - 16:00 to 22:00
Tuesday, May 18, 2021 - 16:00 to 22:00
Tuesday, May 25, 2021 - 16:00 to 22:00
המיקום: 

שריגים ליאון

מחיר : 

 ש"ח 7400

שריגים ליאון

 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
קורס טרייגר למטפלים Level 1 אפריל מאי 2021

קורס טרייגר למטפלים Level 1 אפריל מאי 2021

קורס טרייגר למטפלים חבילה ייחודית: שילוב 2 הרמות הראשונות כולל עבודות השדה. רמה ראשונה .

תאריכים: 
Tuesday, April 13, 2021 - 16:00 to 22:00
Tuesday, April 20, 2021 - 16:00 to 22:00
Tuesday, April 27, 2021 - 16:00 to 22:00
Tuesday, May 4, 2021 - 16:00 to 22:00
Tuesday, May 11, 2021 - 16:00 to 22:00
Tuesday, May 18, 2021 - 16:00 to 22:00
Tuesday, May 25, 2021 - 16:00 to 22:00
המיקום: 

שריגים ליאון

מחיר : 

 ש"ח 7400

שריגים ליאון

 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
קורס טרייגר למטפלים Level 1 אפריל מאי 2021

קורס טרייגר למטפלים Level 1 אפריל מאי 2021

קורס טרייגר למטפלים חבילה ייחודית: שילוב 2 הרמות הראשונות כולל עבודות השדה. רמה ראשונה .

תאריכים: 
Tuesday, April 13, 2021 - 16:00 to 22:00
Tuesday, April 20, 2021 - 16:00 to 22:00
Tuesday, April 27, 2021 - 16:00 to 22:00
Tuesday, May 4, 2021 - 16:00 to 22:00
Tuesday, May 11, 2021 - 16:00 to 22:00
Tuesday, May 18, 2021 - 16:00 to 22:00
Tuesday, May 25, 2021 - 16:00 to 22:00
המיקום: 

שריגים ליאון

מחיר : 

 ש"ח 7400

שריגים ליאון

 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
1
 
 
קורס טרייגר למטפלים Level 1 אפריל מאי 2021

קורס טרייגר למטפלים Level 1 אפריל מאי 2021

קורס טרייגר למטפלים חבילה ייחודית: שילוב 2 הרמות הראשונות כולל עבודות השדה. רמה ראשונה .

תאריכים: 
Tuesday, April 13, 2021 - 16:00 to 22:00
Tuesday, April 20, 2021 - 16:00 to 22:00
Tuesday, April 27, 2021 - 16:00 to 22:00
Tuesday, May 4, 2021 - 16:00 to 22:00
Tuesday, May 11, 2021 - 16:00 to 22:00
Tuesday, May 18, 2021 - 16:00 to 22:00
Tuesday, May 25, 2021 - 16:00 to 22:00
המיקום: 

שריגים ליאון

מחיר : 

 ש"ח 7400

שריגים ליאון

 
 
 
 
 
Back to Top